Pozor, kruhový objezd

Proč je někdy těžké říkat celou pravdu?

Po přečtení článku v Duchcovských Novinách (DN) o kruhovém objezdu jsem byl ,slušně řečeno, zklamaný, neboť nechápu, proč je pro někoho těžké sdělit o tomto projektu úplnou pravdu.

Zápisy výboru pro dopravu a bezpečnost z let 2007 – 2014 hovoří jinak, než bylo občanům prezentováno v letošních DN.

3. 5 2007 – Výboru pro dopravu a bezpečnost byla předložena studie možného dopravního řešení křižovatky ulic Teplická a Osecká, zpracovaná Ing. Jiřím Černým. Studie nabízí 3 možná variantní řešení. Jako technicky i dopravně nejlepší výbor doporučuje variantu řešení – vybudování kruhového objezdu.

10. 3 2008 – Výbor pro dopravu a bezpečnost doporučuje ZM pověřit starostu k jednání o možnosti zbudování kruhového objezku v obrasi křižovatky ulic Teplická, Osecká a Horská.

7. 5. 2008 – Předseda výboru informoval, že místopředseda p. Mgr. Šimbera byl pověřen jednáním s Krajským úřadem ÚK ohledně navrženého vybudování kruhového objezdu na Teplické ulici.

25. 2. 2009 – Dle informace místostarosty p. Mgr. Šimbery v současné době není ze strany kraje zájem se finančně spolupodílet, pro město by to byla značná finanční zátěž.
(V roce 2009 proběhla rekonstrukce krajské komunikace z Teplic přes Duchcov do Kostomlat a to s využitím evropských fondů. To znamenalo, že po dobu minimálně 5 let musela být investice beze změn.) Přes vynucenou přestávku však pokračovaly přípravné práce.

3. 12. 2013 – Výbor pro dopravu a bezpečnost doporučuje začít připravovat návrh na zřízení kruhového objezdu v místě křižovatky ul. Horská cesta, Osecká a Teplická.

24. 9. 2014 – Výbor pro dopravu a bezpečnost doporučuje ZM pokračovat v jednáních ohledně kruhového objezdu v místě křižovatky ulic Osecká, Teplická a Horská cesta tak, aby k výstavbě došlo v co nejkratší době.

Po komunálních volbách v roce 2014 byl výbor pro dopravu a bezpečnost rozdělen na výbor pto bezpečnost a komisi pro dopravu (výbory jsou poradními orgány zastupitelstva, komise podléhají radě a její zápisy se na zastupitelstvu neprojednávají). Tato komise se dále zabývala kruhovým objezdem a na svých jednáních přijímala doporučení pro radu.

21. 9. 2015 – Komise dopravy doporučuje radě, aby pověřila místostarostu opětovným jednáním ohledně architektonického vzhledu budoucí kruhové křižovatky.

16. 2 2016 – Členům komise dopravy byla předložena studie kruhového objezdu z října 2014; v diskusi se členové shodli na požadavku, aby se rada zabývala i vzhledem kruhového objezdu s ohledem na jeho umístění, které se nachází v městské památkové zóně a tvoří významnou část města.

Od samého počátku jednání bylo s ohledem na prostor realizace částí zastupitelů požadováno, aby se nepřihlíželo pouze k technickému řešení, ale také k urbanistickému. Zatímco původní návrh z roku 2006 dával určitou naději, tak finální, prosazený současným vedením radnice, je pouhým dopravně technickým řešením, rozhodně však ne „dílem“, které by bylo vhodné do území městské památkové zóny Duchcov.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *