Duchcov přichází o rychlíky!!!

Od nového jízdního řádu (prosinec 2015) má být zastavování většiny rychlíkových spojů v Duchcově zrušeno. Duchcov byl „obětován“ rychlejšímu přestupu na vlaky v Chebu.

Upozorňovali jsme na tuto skutečnost trvale jak v Duchcovských novinách, tak i na zastupitelstvu. Na jeho 7. zasedání dne 18. 6. 2015 nedovolila současná koalice však ani zařadit tento bod na program jednání, aby doprava ve stávajícím rozsahu byla zachována!

Dočasné ponechání pěti ze všech sedmnácti zastavujících rychlíků je provizorní „milostí“ ministerstva dopravy. Vůbec se neřeší např. potřeba nedělní cesty studujících aj. zpět v odpoledních a večerních hodinách z Duchcova na Prahu a jakákoliv kompenzace pro obyvatele Duchcova, tak, aby se tato nedotkla jejich prostředků a času.

V minulosti se nám společnými silami podařilo uhájit duchcovskou nemocnici, střední školy – necháme si dnes vzít rychlíky?

Trvejme na zachování současného dopravního standardu!

Zašlete ministru dopravy ČR, předsedovi podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny PČR a hejtmanovi Ústeckého kraje svůj nesouhlas se svým jménem, adresou a podpisem. Dopisy jsou k stažení níže (přílohy) nebo ve fyzické podobě v čajovně Pohoda, Masarykova 7, Duchcov.

Jenom tlak většiny obyvatel něco mění – obětujte několik korun na poštovní známku a odešlete ještě dnes!

Podepište petici proti omezení zastavování rychlíků v Duchcově – petiční archy jsou k dispozici do 21. září 2015 v čajovně Pohoda, Masarykova 7, Duchcov.

Přílohy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *