Děkujeme za váš hlas

Vážení voliči, příznivci a podporovatelé Šance pro Duchcov děkujeme vám za hlasy, jež jsou zhodnocením naší minulé práce i závazkem do dalších let.

Ve chvíli zveřejnění tohoto příspěvku ještě neznáme výsledky, avšak díky službám Českého Rozhlasu se můžete podívat na průběh zpracování a uvidíte, jak si stojíme my i naše konkurence.

Po zveřejnění konečných výsledků je zveřejníme.

Děkujeme za váš hlas

Vážení voliči, příznivci a podporovatelé Šance pro Duchcov děkujeme vám za hlasy, jež jsou zhodnocením naší minulé práce i závazkem do dalších let.

Ve chvíli zveřejnění tohoto příspěvku ještě neznáme výsledky, avšak díky službám Českého Rozhlasu se můžete podívat na průběh zpracování a uvidíte, jak si stojíme my i naše konkurence.

Po zveřejnění konečných výsledků je zveřejníme.

Kandidátní listina

Po zveřejnění kandidátních listin některých politických stran slýchám otázku „Co tomu říkáš?“ Nechci a nebudu komentovat jednotlivé kandidáty ostatních politických stran, hnutí nebo občanských sdružení. Koho ale komentovat mohu a chci, jsou kandidáti Šance pro Duchcov. Máme několik nových kandidátů a kandidátek. Někteří byli osloveni námi, jiní nás oslovili sami a už při prvním osobním setkání jsem byl přesvědčen, že to jsou ti správní. Nikdo nepřišel s tím, že bude za nás kandidovat, ale… Něco za něco. Naopak. Chtějí především přispět do oblastí, kterým rozumějí a spojuje nás pouze jedno a to je vztah k našemu městu Duchcov. Každý z našich kandidátů si je vědom, že svoji účastí ve volbách bere na sebe zodpovědnost a v případě zvolení bude řádně vykonávat svěřený mandát zastupitele, radního, člena komise nebo výboru. Šance pro Duchcov nejde do komunálních voleb s tím, že současné koaliční vedení města dělalo všechnu svoji práci jenom špatně. Každý z nás může mít na stejnou věc různý názor, úhel pohledu a ne vždy se musí shodovat s ostatními. Proto jsem rád, že máme na kandidátní listině takové lidi, kteří jsou ochotni diskutovat a následně se dobrat ke kompromisu, který bude dobrý pro město.

Milí příznivci Šance pro Duchcov

dlouho jsme o sobě nedávali vědět. Důvodem rozhodně nebyla naše pasivita. Naopak. Již od jara máme za sebou několik pracovních schůzek, na kterých jsme začali s tvorbou kandidátky, srozumitelného programu a podzimního setkání s vámi. Máme velikou radost, že se zajímáte o náš facebookový profil. Vždycky jsme byli a stále jsme nepolitická a celkem nesourodá skupina lidí, kterou ale spojuje vztah k našemu městu a které není jedno, jakým způsobem se u nás věci veřejné odehrávají. Naše aktivita na Facebooku Šance pro Duchcov, webu či na nástěnkách stojí a padá na dobrovolnosti a volném čase. Z tohoto důvodu nemůžeme slíbit pravidelné příspěvky a témata, kterými se třeba i intenzivně věnujeme během celého volebního období. Nicméně máme před sebou tzv. okurkovou sezónu, kdy toho času na přemýšlení a psaní může být více. Zachovejte nám tedy prosím přízeň, sledujte naše stránky a my se pokusíme přidávat více příspěvků.

Petra Burdová
místopředsekdyně ŠpD

Pozor, kruhový objezd

Proč je někdy těžké říkat celou pravdu?

Po přečtení článku v Duchcovských Novinách (DN) o kruhovém objezdu jsem byl ,slušně řečeno, zklamaný, neboť nechápu, proč je pro někoho těžké sdělit o tomto projektu úplnou pravdu.

Zápisy výboru pro dopravu a bezpečnost z let 2007 – 2014 hovoří jinak, než bylo občanům prezentováno v letošních DN.

Pokračování textu Proč je někdy těžké říkat celou pravdu?

Pohled na věc – část první

V lednu 2017 máme za sebou více než polovinu volebního období. Bylo řádně zvoleno zastupitelstvo, rada, zřízeny výbory a komise, ale… Fungují skutečně efektivně a ve prospěch města? Nelze tvrdit, že se v našem městě nic nedělá, ale otázkou zůstává JAK? Čas běží, a nebylo by dobré, aby se zapomnělo na různé skutečnosti, události, rozhodnutí, návrhy či aktivity, které vnímáme minimálně jako povšimnutíhodné. Chceme o nich začít na stránkách DN informovat a vzbudit váš zájem o dění ve městě, o dění, které má v důsledku vliv na každého z nás, i když se nás zdánlivě netýká.

Pokračování textu Pohled na věc – část první

ČD vlaky v Duchcově

Z odpovědi JUDr.Ondřeje Michalčíka, ředitele odboru Ministerstva dopravy (č.j. 107/20196-190-VD/2) na dopis starosty Duchcova k omezení počtu rychlíků, zastavujících v zastávce Duchcov:

Důležitým ukazatelem při rozhodování rovněž byl objem cestujících využívající zastavení dálkových vlaků. Statistické údaje vypovídající o využití železniční zastávky Duchcov byly nejnižší ze všech stanic a zastávek obsluhovaných linkou R5 Praha-Cheb. Například výstupy z desetidenní sčítací kampaně v říjnu 2015 uvádějí průměrné hodnoty nástup nebo výstup přibližně 4 až 5 cestujících na jedno zastavení vlaku, přičemž nezanedbatelná část případů má nulovou hodnotu. Srovnání statistických údajů ukazuje na další skutečnost. Vlaky, které vykazovaly vyšší míru pravidelného využití, jsou z většiny právě ty vlaky, které zůstaly zachovány.“

České dráhy zase v těchto dnech umístily na svých stránkách následující informaci o výluce:

Výluka se opakuje v těchto dnech: Nepřetržitě od 12. 9. 2016, 7:45 h do 21. 9. 2016, 17:00 h.

Popis: Vlaky Os 6800, Os 6825, Os 6802, Os 6803, Os 6804, Os 6805, Os 6806, Os 6807, Os 6808, Os 6809, Os 6810, Os 6811, Os 6812 a Os 6813 budou v úseku Řetenice – Bílina odřeknuty. Za vlaky budou vedeny mezi stanicemi Teplice v Čechách – Bílina autobusy náhradní dopravy. Autobusy neobsluhují nácestné stanice a jsou vedeny podle výlukového jízdního řádu. Cestující z mezilehlých stanic využijí ostatní pravidelné vlaky.

Vlak Os 7002 bude veden odklonem mimo stanice Oldřichov u Duchcova, Duchcov, Želénky a Chotějovice. Vlak bude veden v úseku Ústí nad Labem hl. n. – Most v odlišné časové poloze podle výlukového jízdního řádu.

Vlaky Sp 1694, Sp 1696 a Sp 1698 jsou vedeny v úseku Ústí nad Labem hl. n. – Most v odlišných časových polohách podle výlukového jízdního řádu.
Vlak Os 6864 je veden v úseku Oldřichov u Duchcova – Most v odlišných časových polohách podle výlukového jízdního řádu. Vlak Os 6863 mimořádně staví ve stanici Oldřichov u Duchcova.“

Obávám se, že průměrný cestující bez následného surfování na webu prostě nezjistí, zda v době výluky dojede z Ústí do Duchcova a rovněž termíny „nácestná“ či „mezilehlá“ stanice mu klidu nedodají.

Je nepochybně chvályhodné, že ČD zvyšují komfort cestujících v mezinárodních rychlících, bylo by fajn si začít vážit každodenních cestujících, nikoliv stavět vše pouze na spokojenosti občasných zákazníků v mezinárodním vlaku. Nevím, jak dalece lze objektivně rozhodovat podle desetidenní ministerské sčítací akce, ale myslím si, že jiným přístupem by se počet cestujících na železnici zvýšil.

Zdá se ale, že ani ministerským úředníkům, ani Českým drahám, na zákaznících nijak moc nezáleží…

Staré železniční nádraží v Duchcově

Milí přátelé, téměř celý týden jsem doufal v objektivitu informací v Teplickém deníku. Na článek o starém železničním nádraží, který vyšel v pondělí (viz: „Nádraží už není památkou“) jsem napsal odpověď a požádal redakci TD o zveřejnění. Do sobotního vydání se tak nestalo. Informuji tedy touto cestou.

Pokračování textu Staré železniční nádraží v Duchcově

Skoro jarní neděle

Sice se do mé schránky zatím Duchcovské noviny nedostaly, ale je fajn, že si je člověk může přečíst i na webu. Po sledování několika minut OVM jsem se dostala trošku do deprese, ale přečtení našeho humoristického měsíčníku a pročtení materiálů do zastupka se mi zase nálada vylepšila. Nejdříve mne rozveselila informace pana starosty o tom, jak na rozdíl od čtyř asistentů prevence kriminality (APK) je dvoučlenná dohledová služba efektivní, není jen ozdobou v ulicích a město nic nestojí, což dokládá výdaji na APK. Počítám, že jde tak leda o stravenky, protože pokud vím, tak APK byli v rámci projektu Ministerstva vnitra vybaveni nejen jednotným oblečením, ale i mobilními telefony a rovněž školení jejich či pověřených pracovníků MP bylo hrazeno z projektu. A tak je fajn, že má dnes duchcovská městská policie k dispozici „další dva páry očí“. Jen se mi nejeví efektivní, aby si tyto dva páry očí hleděly do nich vzájemně před osmou ranní na snad nejméně frekventovaném přechodu -u kina v Lipové ulici. Možná by stačil na jeden přechod jeden pár očí a druhý by mohl být produktivní jinde. Třeba, jak píše pan starosta, u školy před začátkem vyučování, což vzhledem k vzájemnému hledění do očí na přechodu mohou zvládat jen ve snu. A pokud je náplní práce dohledové služby také upozorňování na nadměrný hluk a znečišťování veřejného prostranství, pak by se měli asi zaměřit na Teplickou ulici, která se po víkendech stává častým terčem kritiky občanů. Holt, zcela jiné podmínky… a navíc také aktivní zapojení, neboť se proslýchá, že k výkonu své práce využívá dohledová služba své osobní vozidlo.Určitě s patřičným povolením, neb každý ví, že jinak pro výkon práce nemůže své vlastní vozidlo využívat.

Pak mne dojal povzdech pana Töpfera nad tím, že Duchcov nemá svého pana T., který umí teplické historické budovy tak úspěšně likvidovat i povzdech nad tím, jak město v roce 2012 předělalo vyhlášku k odpadům. Ano, byla jsem v té době starostkou, ale pisatel pozapomněl, že dnešní pan starosta byl tehdy místostarostou a pan Töpfer koaličním zastupitelem a tudíž se na přípravě vyhlášky oba podíleli Že by krátká paměť?

A tak na závěr můžu jen dát za pravdu bývalé ředitelce duchcovského gymnázia, která v posledních volbách kandidovala na KSČM. Ano, skutečně nejde o dresy, jde o konkrétní osoby a také věřím, že mezi starostou, místostarostou, radními ani koaličními zastupiteli nedochází k neshodám. Jen by bylo fajn, kdyby věděli, pro co vlastně zvedají ruku.

Jinak i já doufám, že se podaří vyřešit záchranu sokolovny, ačkoliv vím, že by se po vzoru Teplic na jejím místě dalo vybudovat nějaké nákupní centrum… A snad na některých duchcovských budovách zase letos zavlaje tibetská vlajka. Je to prostě opravdu o lidech…

Ostatně, přijďte se podívat na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 10.3. do Domu kultury.

Vše je relativní

Většina z nás si uvědomuje, že „vše je relativní”, že stejnou věc vnímají různí lidé odlišně a také, že naše hodnocení některých věcí se může s časem vyvíjet, může či spíše by se mělo měnit v návaznosti na získávání nových informací a poznatků. Tohle je v pořádku, tak by to mělo být. Pokud ale zcela změním své názory, pokud se začnu chovat tak, jak jsem před časem bojovně odsuzovala u druhých, něco je špatně.

Pokračování textu Vše je relativní