Archiv autora: Ing. Jitka Bártová

ČD vlaky v Duchcově

Z odpovědi JUDr.Ondřeje Michalčíka, ředitele odboru Ministerstva dopravy (č.j. 107/20196-190-VD/2) na dopis starosty Duchcova k omezení počtu rychlíků, zastavujících v zastávce Duchcov:

Důležitým ukazatelem při rozhodování rovněž byl objem cestujících využívající zastavení dálkových vlaků. Statistické údaje vypovídající o využití železniční zastávky Duchcov byly nejnižší ze všech stanic a zastávek obsluhovaných linkou R5 Praha-Cheb. Například výstupy z desetidenní sčítací kampaně v říjnu 2015 uvádějí průměrné hodnoty nástup nebo výstup přibližně 4 až 5 cestujících na jedno zastavení vlaku, přičemž nezanedbatelná část případů má nulovou hodnotu. Srovnání statistických údajů ukazuje na další skutečnost. Vlaky, které vykazovaly vyšší míru pravidelného využití, jsou z většiny právě ty vlaky, které zůstaly zachovány.“

České dráhy zase v těchto dnech umístily na svých stránkách následující informaci o výluce:

Výluka se opakuje v těchto dnech: Nepřetržitě od 12. 9. 2016, 7:45 h do 21. 9. 2016, 17:00 h.

Popis: Vlaky Os 6800, Os 6825, Os 6802, Os 6803, Os 6804, Os 6805, Os 6806, Os 6807, Os 6808, Os 6809, Os 6810, Os 6811, Os 6812 a Os 6813 budou v úseku Řetenice – Bílina odřeknuty. Za vlaky budou vedeny mezi stanicemi Teplice v Čechách – Bílina autobusy náhradní dopravy. Autobusy neobsluhují nácestné stanice a jsou vedeny podle výlukového jízdního řádu. Cestující z mezilehlých stanic využijí ostatní pravidelné vlaky.

Vlak Os 7002 bude veden odklonem mimo stanice Oldřichov u Duchcova, Duchcov, Želénky a Chotějovice. Vlak bude veden v úseku Ústí nad Labem hl. n. – Most v odlišné časové poloze podle výlukového jízdního řádu.

Vlaky Sp 1694, Sp 1696 a Sp 1698 jsou vedeny v úseku Ústí nad Labem hl. n. – Most v odlišných časových polohách podle výlukového jízdního řádu.
Vlak Os 6864 je veden v úseku Oldřichov u Duchcova – Most v odlišných časových polohách podle výlukového jízdního řádu. Vlak Os 6863 mimořádně staví ve stanici Oldřichov u Duchcova.“

Obávám se, že průměrný cestující bez následného surfování na webu prostě nezjistí, zda v době výluky dojede z Ústí do Duchcova a rovněž termíny „nácestná“ či „mezilehlá“ stanice mu klidu nedodají.

Je nepochybně chvályhodné, že ČD zvyšují komfort cestujících v mezinárodních rychlících, bylo by fajn si začít vážit každodenních cestujících, nikoliv stavět vše pouze na spokojenosti občasných zákazníků v mezinárodním vlaku. Nevím, jak dalece lze objektivně rozhodovat podle desetidenní ministerské sčítací akce, ale myslím si, že jiným přístupem by se počet cestujících na železnici zvýšil.

Zdá se ale, že ani ministerským úředníkům, ani Českým drahám, na zákaznících nijak moc nezáleží…

Staré železniční nádraží v Duchcově

Milí přátelé, téměř celý týden jsem doufal v objektivitu informací v Teplickém deníku. Na článek o starém železničním nádraží, který vyšel v pondělí (viz: „Nádraží už není památkou“) jsem napsal odpověď a požádal redakci TD o zveřejnění. Do sobotního vydání se tak nestalo. Informuji tedy touto cestou.

Pokračování textu Staré železniční nádraží v Duchcově

Skoro jarní neděle

Sice se do mé schránky zatím Duchcovské noviny nedostaly, ale je fajn, že si je člověk může přečíst i na webu. Po sledování několika minut OVM jsem se dostala trošku do deprese, ale přečtení našeho humoristického měsíčníku a pročtení materiálů do zastupka se mi zase nálada vylepšila. Nejdříve mne rozveselila informace pana starosty o tom, jak na rozdíl od čtyř asistentů prevence kriminality (APK) je dvoučlenná dohledová služba efektivní, není jen ozdobou v ulicích a město nic nestojí, což dokládá výdaji na APK. Počítám, že jde tak leda o stravenky, protože pokud vím, tak APK byli v rámci projektu Ministerstva vnitra vybaveni nejen jednotným oblečením, ale i mobilními telefony a rovněž školení jejich či pověřených pracovníků MP bylo hrazeno z projektu. A tak je fajn, že má dnes duchcovská městská policie k dispozici „další dva páry očí“. Jen se mi nejeví efektivní, aby si tyto dva páry očí hleděly do nich vzájemně před osmou ranní na snad nejméně frekventovaném přechodu -u kina v Lipové ulici. Možná by stačil na jeden přechod jeden pár očí a druhý by mohl být produktivní jinde. Třeba, jak píše pan starosta, u školy před začátkem vyučování, což vzhledem k vzájemnému hledění do očí na přechodu mohou zvládat jen ve snu. A pokud je náplní práce dohledové služby také upozorňování na nadměrný hluk a znečišťování veřejného prostranství, pak by se měli asi zaměřit na Teplickou ulici, která se po víkendech stává častým terčem kritiky občanů. Holt, zcela jiné podmínky… a navíc také aktivní zapojení, neboť se proslýchá, že k výkonu své práce využívá dohledová služba své osobní vozidlo.Určitě s patřičným povolením, neb každý ví, že jinak pro výkon práce nemůže své vlastní vozidlo využívat.

Pak mne dojal povzdech pana Töpfera nad tím, že Duchcov nemá svého pana T., který umí teplické historické budovy tak úspěšně likvidovat i povzdech nad tím, jak město v roce 2012 předělalo vyhlášku k odpadům. Ano, byla jsem v té době starostkou, ale pisatel pozapomněl, že dnešní pan starosta byl tehdy místostarostou a pan Töpfer koaličním zastupitelem a tudíž se na přípravě vyhlášky oba podíleli Že by krátká paměť?

A tak na závěr můžu jen dát za pravdu bývalé ředitelce duchcovského gymnázia, která v posledních volbách kandidovala na KSČM. Ano, skutečně nejde o dresy, jde o konkrétní osoby a také věřím, že mezi starostou, místostarostou, radními ani koaličními zastupiteli nedochází k neshodám. Jen by bylo fajn, kdyby věděli, pro co vlastně zvedají ruku.

Jinak i já doufám, že se podaří vyřešit záchranu sokolovny, ačkoliv vím, že by se po vzoru Teplic na jejím místě dalo vybudovat nějaké nákupní centrum… A snad na některých duchcovských budovách zase letos zavlaje tibetská vlajka. Je to prostě opravdu o lidech…

Ostatně, přijďte se podívat na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 10.3. do Domu kultury.

Vše je relativní

Většina z nás si uvědomuje, že „vše je relativní”, že stejnou věc vnímají různí lidé odlišně a také, že naše hodnocení některých věcí se může s časem vyvíjet, může či spíše by se mělo měnit v návaznosti na získávání nových informací a poznatků. Tohle je v pořádku, tak by to mělo být. Pokud ale zcela změním své názory, pokud se začnu chovat tak, jak jsem před časem bojovně odsuzovala u druhých, něco je špatně.

Pokračování textu Vše je relativní

O odpovědnosti a demokracii aneb „jak jsem nebyla při hlasování“

Poslední letošní jednání zastupitelstva bylo docela zvláštní. Program vypadal vcelku standardně, zápisy z výborů, prodeje nemovitostí, zpráva o investičních akcích města, rozpočet jeden návrh obecně závazné vyhlášky… Zvláštní bylo, že se nekonalo pracovní zastupitelstvo, na kterém by se detailně probrala vize, která byla použita při sestavení rozpočtu, a že se oproti minulým zkušenostem nepředkládalo starostou sepsané zhodnocení roku. Tak zhodnocení roku si jistě každý umí podle svých poznatků vytvořit sám, ale vysvětlit položky rozpočtu, svěřit se, jaké mám vize, kam chci město směřovat, to je podle mého něco, bez čeho se nemůže zodpovědný zastupitel k rozpočtu vyjádřit. Nejprve jsem se zeptala, jak dopadla analýza mandatorních výdajů, neboť to má duchcovská koalice ve svém programovém prohlášení. Po informaci, že analýza neproběhla, jsme se ptali koaličních zastupitelů na jejich názory a postoje k některým rozpočtovaným položkám. Ukázalo se, že až na jednu výjimku, netuší koaliční zastupitelé o detailech rozpočtu nic. Že je buď bolí hlava, nebo nemají na věc názor, a celkově jsem pochopila, že jsou prostě jen připraveni zvednout ruku pro.

Pokračování textu O odpovědnosti a demokracii aneb „jak jsem nebyla při hlasování“

Rok první

Od posledních komunálních voleb už uběhl více než rok, tedy celá čtvrtina volebního období a tak se už docela dobře dá zhodnotit, jak si stojí dnešní vedení města, jak moc si jeho členové váží důvěry, kterou od občanů dostali, jak moc vážně brali předvolební sliby.

Pokračování textu Rok první

O slušnosti, odpovědnosti a předvolebních slibech aneb jak je důležité číst a hledat souvislosti.

V Duchcově víme, že co se říká voličům před volbami, nemusí být nutně to, o co se chce zvolený politik po volbách snažit. Už jsme si i v místních podmínkách zvykli na to, že lze uzavřít koalici s těmi, které jsme před volbami odmítali, že věci, které jsme kritizovali se mávnutím proutku po volbách stanou „zcela v pořádku“, že pomluva či překroucení pravdy je pro někoho běžnou součástí života. Člověk by si řekl: „Inu, malé město, není z čeho vybírat“. Bohužel podobná situace není jen v našem malém městě, ale je viditelná i na krajské či celostátní úrovni. Nemůžu se divit, že na duchcovském zastupitelstvu je dnes opozice považována za „obtížný hmyz, který je prostě nutno trpět.“ Ten, kdo je jiného názoru, je nepřítelem, nenechám ho domluvit, skáču mu do řeči, máchám papíry, a vykřikuji o lhářích. V restauraci nahradíme papíry rukou a dodáme zpravidla i nějakou tu facku.

Pokračování textu O slušnosti, odpovědnosti a předvolebních slibech aneb jak je důležité číst a hledat souvislosti.