Rok první

Od posledních komunálních voleb už uběhl více než rok, tedy celá čtvrtina volebního období a tak se už docela dobře dá zhodnotit, jak si stojí dnešní vedení města, jak moc si jeho členové váží důvěry, kterou od občanů dostali, jak moc vážně brali předvolební sliby.

Je fajn, že se zachovala koncepčnost v opravách a budování chodníků, že se opravují celé ulice nebo části města. My, kteří bydlíme v jižní části města doufáme, že po dokončení všech výkopových prací se dostane i na nás a že se snad po čtyřiceti letech dočkáme silnic bez výmolů a chodníků, po kterých se dá chodit.

Jsem ráda, že se navzdory minulým tvrzením, že to nejde, rozjely po letech vodotrysky u Barbory, že se konečně opravují domy v ulici Vrchlického a líbí se mi i osvětlení morového sloupu na náměstí nebo současný stav městského koupaliště.

Ale jsou bohužel i věci, které mi přijdou líto. Nevadí mi, že se v koalici spojily subjekty, které se před volbami tvářily jako nepřátelé. Přijde mi k smíchu, že pan starosta obhajoval svou koalici s DSSS tím, že jsem o něm šířila pomluvy a nějak si neuvědomil, že kauzu polikliniky jsem nerozmazávala já, ale právě jeho dnešní koaliční partner ‐ DSSS. Myslím, že při krajských volbách příští rok zažijeme další takovéhle zdánlivě překvapivé koalice, to je otázka svědomí jednotlivých kandidátů.

Březenecká dalbaCo mne ale mrzí, to je neochota vedení našeho města komunikovat a podpořit občanskou iniciativu. Tou občanskou iniciativou mám na mysli aktivitu lidí okolo Moře klidu – dalbu, která měla navázat na Duchcovskou marínu a jejíž vybudování dnešní vedení města zcela nesmyslně nepodpořilo. Dalba se zrealizovala v obci Březno a to je podle mne škoda. Vadí mi, že ačkoliv se v programovém prohlášení zavazují k „péči o památky a historické dědictví města“, s despektem přistupují k budově starého duchcovského nádraží a obávám se, že po plánovaném sejmutí památkové ochrany tahle historická budova, spojená s obdobím rozkvětu našeho města, nenávratně zmizí. Nasvědčuje tomu i to,že na zastupitelstvu ani nebyla vůle sestavit komisi, která by hledala využití této budovy a investory. Co asi v souladu s programovým prohlášením zažije rozkvět, to budou památné hroby. Tedy nejspíš ty, co hroby ani nejsou. Mám na mysli dnešní památník padlých Rudoarmějců u Barbory, což je přebudovaný Schillerův pomník nebo Duchcovský viadukt kilometr od skutečného viaduktu. Sice se v místech těchto památníků nic nestalo,ale hezky se tam klade… Inu, soudruhům je nutno udělat ústupek, když jsou s námi v té koalici,že?

Nulová se mi jeví snaha o omezení prašnosti. Rada města sice každý měsíc bere na vědomí měření prašnosti (sonda je na duchcovské nemocnici), ale po dotazu na zastupitelstvu, jak chce vedení města při prolomení limitů „eliminovat negativní vlivy těžby“ tak, jak se k tomu v programovém prohlášení zavazuje, jsem se dozvěděla, že probíhá nějaké měření prašnosti a že běží iniciativa Stop prach. To je fajn, ale měření prašnost nesníží a pokud si vzpomínám, tak dnešní pan starosta se v minulých letech stavěl k iniciativě Stop prachu dost s despektem. Inu názory se mění a vyvíjejí.

Slibované veřejné besedy se nekonají, analýza mandatorních výdajů města evidentně neproběhla, slibované „usilování o zachování co nejvyššího počtu vlakových spojení“ skončilo vlažným dopisem ministru dopravy a lidem na Kraj, koncepci ochrany památek zatím nikdo neviděl a obnova dětských hřišť skončila zákazem sezení okolo pískoviště u viaduktu.

Diskuze na zastupitelstvu je nulová, jako opozice jsme tak nějak trpěni a zpravidla se odpovědí na otázky nedočkáme. Až na zcela mimořádné výjimky hlasuje dvanáctičlenná koalice jednotně, ač je znát, že občas nevědí pro co zvedají ruku.

Říkám si, že už mne nic nepřekvapí, ale není to tak. Třeba mne překvapilo, že město, ač si neví rady s nádražím či poliklinikou, se rozhodlo zakoupit od Kraje budovy bývalého učiliště a při informaci, že by se tam daly vybudovat sociální byty a v přízemí „kroužky“ mě kapánek zamrazilo.

Inu, Duchcov se prostě změnil nebo se jen změnili někteří… Ale spíš je zatím Duchcov pořád stejný, to jen někteří přešli od předvolebních slibů ke svým skutečným názorům a plánům…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *